Over ons

Marc Coenders

Ik ontwerp en faciliteer leernetwerken en communities of practice rond complexe vraagstukken. Over de aanpak ervan schrijf ik geregeld. Ik noem mezelf een generalist, studeerde geografie en futurologie om vervolgens af te studeren in de onderwijskunde en management van leren en ontwikkeling. Ik heb in mijn werk een meerjarig, exploratief onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen ruimte en leren waarop ik 2008 promoveerde. Ik ben praktisch ingesteld, zoekend naar verbindingen tussen thema’s, actoren en sectoren om op die manier recht te doen aan de complexiteit van veel maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Steven van Luipen

Ik adviseer en begeleid organisaties en projecten bij het gebruiken van online media, zodat ze deze optimaal kunnen benutten om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierbij ga ik uit van de concrete vragen van mijn opdrachtgevers. Meestal werk ik in het ruimtelijk domein, rond thema’s als bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Sibrenne Wagenaar

Ik werk ruim 15 jaar als adviseur en facilitator op het gebied van leren in organisaties. Ik heb een fascinatie voor leren in netwerken en communities als plekken voor ontmoeting, kennisdelen en samenwerken. Door te werken aan een cultuur waarin het delen van kennis gestimuleerd wordt. Door leren niet alleen te bekijken door de ogen van formele leertrajecten, maar ook de kracht van sociaal en informeel leren te zien. Ik verbind me graag aan projecten waarin thema’s als ontwikkelen, vernieuwen, interactie en samen maken centraal staan. Regelmatig maak ik gebruik van de kracht van sociale media voor leren en vind ik het boeiend om online ervaringen te creëren waarin men zelf de meerwaarde kan ervaren. Want zeggen dat iets zo waardevol is, werkt lang niet zo sterk als zelf ervaren!