Hand-out: welk scenario kies je?

Je staat voor de vraag hoe je voor een groep waar je mee werkt een ruimte inricht om kennisuitwisseling en gezamenlijk leren te ondersteunen. In deze hand-out vind je vier scenario’s die je kunt overwegen: (1) online in aanloop naar een event, (2) online en f2f afgewisseld, (3) online door na een f2f traject en (4) puur online. Bij elk scenario schets ik een mogelijke uitingsvorm, online activiteiten die je kunt aanbieden en aandachtspunten voor de facilitator. Ter inspiratie!