Coachingstraject voor begeleiders van netwerken

Lerend werken in netwerken en communities: een spannend coachingstraject. Doe je mee? 

Hoe zorg ik ervoor dat leden van de community zich eigenaar voelen en in actie komen? En niet ik? Wat maakt dat we echt met elkaar leren en innoveren? Onder begeleiding van Marc Coenders en Sibrenne Wagenaar gaan deelnemers op onderzoek uit om meer te begrijpen over hun rol, over sociaal leren en over kaders en interventies voor de eigen community.

Inhoud en opzet
Ben jij betrokken bij een (online) netwerk of community waarin leden kennis delen en gezamenlijk leren? Misschien ben je er al even mee bezig of sta je aan het begin van dit proces? In beide gevallen kan het je aanspreken om wat ondersteuning te hebben bij het klaren van deze klus. Die ondersteuning vind je in dit coachingstraject.

Een coachingstraject. Hoe werkt het?

Je bent als begeleider van een netwerk of community aan de slag. Dan biedt dit traject je een intensieve leeromgeving. Je ontwikkelt samen met de andere deelnemers instrumentarium, vaardigheden en nieuwe perspectieven.

De ontmoetingen gebruik je om:

  • een goed begrip te ontwikkelen van sociaal leren en communities of practice;
  • een bril te ontwikkelen om vanuit een leerperspectief te kijken naar en handelen in een community;
  • meer te leren over aanpakken die bijdragen aan een collectief proces;
  • te reflecteren op je eigen rol en je eigen ontwikkeling vorm te geven;
  • ervaringen te delen met mededeelnemers en gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen op geleerde vraagstukken.

De tijd tussen de ontmoetingen gebruik je om:

  • verder invulling te geven aan je rol als begeleider van een netwerk of community;
  • nieuwe aanpakken en interventies uit te proberen in jouw community;
  • met andere deelnemers thema’s en vraagstukken uit te diepen die je in jouw praktijk tegenkomt;

Wie kunnen meedoen?
Je begeleidt al een community en zoekt naar nieuwe aanpakken of je wilt als deelnemer je invloed op een netwerk vergroten, dan is dit coachingstraject voor jou. Door zelf actief te zijn en nieuwe aanpakken en ideeen uit te proberen, ontwikkel je je vermogen om vanuit een leerperspectief de onderlinge betrokkenheid, het delen van kennis, kortom de community te ondersteunen. Belangrijk voor deelname is dat je gedurende het leertraject actief betrokken bent bij een netwerk, zodat je daar kunt experimenteren en toepassen.

Praktisch
In 2014 start dit coachingstraject. We zijn nu bezig met het samenstellen van de groep. Heeft u belangstelling om mee te doen? Laat het ons dan weten!  De eerste keer beginnen we op 2 april, het tweede traject begint 1 oktober.

Werken aan opdrachten

Elke week ontvang je een opdracht ter ondersteuning van je werk, ter reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Deze opdracht voer je zelf uit om vervolgens online uit te wisselen met ons en andere deelnemers. De tijd hiervoor kun je zelf plannen. We vragen van jou een investering van gemiddeld 2 uur per week. Je kunt het voor jezelf intensiever maken, wij schakelen dan mee. Veel opdrachten liggen dicht bij je werk en zullen bijdragen aan je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van je netwerk of community.

Manier van leren
Ontwikkelingen gaan tegenwoordig razendsnel. Nieuwe ideeën doe je overal op. We leren van en met elkaar in dit coachingstraject. Dit type leren vereist een actieve leerhouding: zien wat er om je heen gebeurt, kiezen met wie je wilt leren, verbindingen aangaan waar waardevolle kennis in gedeeld kan worden, leren vanuit je eigen vraagstukken en daar verantwoordelijkheid in nemen, initiatief nemen om met andere deelnemers iets uit te zoeken, informatie in je netwerken op waarde schatten, …
Het coachingstraject biedt structuur (zie de bijeenkomsten, opdrachten en persoonlijke coaching) en ruimte voor met elkaar meedenken en dialoog.

Sociale media
Gedurende het coachingstraject maken we gebruik van sociale media waar je de begeleiders en mede-deelnemers kunt ontmoeten. Bovendien vind je daar een digitheek ter inspiratie en ondersteuning.

Begeleiders
Sibrenne is onderwijskundige en adviseur vanuit Link2Learn. Ze is op haar best bij vragen over het verbinden van werken en leren. Hier draagt ze graag een steentje aan bij als ontwerper, adviseur en begeleider: in ontwikkelingssamenwerking, in maatschappelijke organisaties en in commerciële bedrijven. Ze heeft veel ervaring met het ontwerpen van leertrajecten, het begeleiden van communities en netwerken en heeft een specifieke focus op het gebruik van sociale media bij leren en veranderen. Online leren, sociaal leren en connectivisme hebben haar speciale aandacht. Sibrenne is auteur van ‘En nu online: sociale media voor professionals, organisaties en trainers’, waar in januari 2013 de tweede druk van is verschenen. Ze was ook hoofdredacteur van het boek Kennis Maken, Leren in Gezelschap’ en heeft diverse andere publicaties op haar naam staan over leren in netwerken, ontwerpen en sociale media bij leren.

Marc Coenders werkt als zelfstandig leerarchitect vanuit Campus-X en heeft een passie voor het vormgeven van collectieve leerprocessen. Hij gaat praktisch te werk, zoekend naar verbindingen tussen thema’s, actoren en sectoren om op die manier recht te doen aan de complexiteit van veel maatschappelijke opgaven en organisatievraagstukken. Hij is een generalist en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een exploratieve studie naar de ruimte en ontwerpprincipes vóór leren. Hij wordt gezien als ‘early adopter’ van het concept Community of Practice waarover hij samen met Robert Bood een invloedrijk en praktisch boek schreef. Nog steeds publiceert hij regelmatig over leernetwerken, kenniskringen en aanverwante werkvormen.

Investering
De kosten voor dit coachingstraject bedraagt € 1.250,- excl. BTW.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Sibrenne Wagenaar (wagenaar@link2learn.eu) of Marc Coenders (marccoenders@campus-x.com)