Netwerken van praktische wijsheid

Een tijdje geleden ben ik geïnterviewd voor een katern over leernetwerken met schoolleiders. De katern is door de VO-Academie gemaakt en ziet er prachtig uit. Het bevat verschillende praktijkverhalen die bovendien overtuigend worden ingeleid. Een goede balans tussen theorie en praktijk. Hoewel er veel noties over de functie van leernetwerken in voorkomen, heb ik het …

Lees meer

Nieuwe leerwegen: nu ook verkrijgbaar in Duitsland

Op een conferentie in Berlijn gaf ik twee workshops over Lerngemeinschaften. Dit in het kader van het project Aufstieg durch Bildung onder regie van de Deutsche Universität für Weiterbildung. De Duitsers pakken professionalisering grondig aan. Aufstieg durch Bildung beoogt het opleidingsniveau van werkende mensen in heel Duitsland substantieel te verhogen. Cursorisch onderwijs volstaat daarbij niet, er wordt bewust naar …

Lees meer

Innoveren door vernieuwend leren

Wij leven in een maatschappij waarin verandering de constante is. Economische factoren klinken daarin sterk door. Allerlei (wetenschappelijke) inzichten vragen om snellere verspreiding en valorisatie. We willen immers de beste gezondheidszorg, het beste onderwijs, het beste openbaar vervoer, enz. De toenemende aandacht voor vakmanschap en professionalisering past in die ontwikkeling. Onze kijk op professionalisering is …

Lees meer

Artikel: Niet op klikken! Nieuwsgierig?

Ik was me aan het inlezen in een nieuwe online training en links in beeld stond een overzicht van de inhoud: agenda, artikelen, opdrachten. En onderaan in dat rijtje stond ‘NIET OP KLIKKEN’. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt… Zo’n beetje het eerste wat ik deed, natuurlijk, was daar op klikken. Had jij dat ook gedaan? Ik …

Lees meer

Artikel: Netwerkleren

Informeel leren is een rare term omdat ‘informeel’ de betekenis heeft van voorlopig of vrijblijvend. Daarmee lijkt het of dit leren er niet toe doet. Netwerkleren is een goed alternatief, maar wel wat minder ingeburgerd. De basis ligt in sociale en situationele leertheorieën. Daarin staat het concept ‘community of practice’ centraal. Het gaat niet om …

Lees meer

Artikel: So you wanna be a virtual team?

Werken in een virtueel team verloopt anders dan in een ‘normaal’ team. Relaties opbouwen, informatie delen, besluiten nemen, samenwerken; voorbeelden van groepsprocessen die in een virtuele omgeving een andere dynamiek hebben. Dit artikel beschrijft hoe je een virtueel teamproces kunt inrichten, gebruikmakend van web2.0-tools die online interactie ondersteunen.

Video: leren in netwerken en communities

Wat voor typen netwerken en communities zijn er? Wat maakt het voor ons professionals aantrekkelijk om in een netwerk te participeren? Wat voor bijdrage lever jij aan een netwerk waar je bij betrokken bent? En hoe kunnen we een netwerk zo faciliteren dat het leerperspectief echt aandacht krijgt? Een korte toelichting hierop door Sibrenne Wagenaar.