Netwerken van praktische wijsheid

Een tijdje geleden ben ik geïnterviewd voor een katern over leernetwerken met schoolleiders. De katern is door de VO-Academie gemaakt en ziet er prachtig uit. Het bevat verschillende praktijkverhalen die bovendien overtuigend worden ingeleid. Een goede balans tussen theorie en praktijk. Hoewel er veel noties over de functie van leernetwerken in voorkomen, heb ik het …

Lees meer

Nieuwe leerwegen: nu ook verkrijgbaar in Duitsland

Op een conferentie in Berlijn gaf ik twee workshops over Lerngemeinschaften. Dit in het kader van het project Aufstieg durch Bildung onder regie van de Deutsche Universität für Weiterbildung. De Duitsers pakken professionalisering grondig aan. Aufstieg durch Bildung beoogt het opleidingsniveau van werkende mensen in heel Duitsland substantieel te verhogen. Cursorisch onderwijs volstaat daarbij niet, er wordt bewust naar …

Lees meer

Innoveren door vernieuwend leren

Wij leven in een maatschappij waarin verandering de constante is. Economische factoren klinken daarin sterk door. Allerlei (wetenschappelijke) inzichten vragen om snellere verspreiding en valorisatie. We willen immers de beste gezondheidszorg, het beste onderwijs, het beste openbaar vervoer, enz. De toenemende aandacht voor vakmanschap en professionalisering past in die ontwikkeling. Onze kijk op professionalisering is …

Lees meer

Waar ben je aanbeland?

Dé plek waar je van alles kunt vinden over netwerkleren, sociale leerprocessen en het organiseren van leernetwerken en communities. Wij maken ruimte voor leren. Wat vind je hier? Ons aanbod aan leertrajecten om jezelf te bekwamen als leerarchitect. Zoek je advies of maatwerk? Neem dan contact met ons op. Verder hopen we je al te …

Lees meer

Artikel: Netwerkleren

Informeel leren is een rare term omdat ‘informeel’ de betekenis heeft van voorlopig of vrijblijvend. Daarmee lijkt het of dit leren er niet toe doet. Netwerkleren is een goed alternatief, maar wel wat minder ingeburgerd. De basis ligt in sociale en situationele leertheorieën. Daarin staat het concept ‘community of practice’ centraal. Het gaat niet om …

Lees meer

Methodiek: schrijven van een leergeschiedenis

Een leergeschiedenis is een vorm van reflectie en onderzoek waarbij een bepaalde periode wordt beschreven aan de hand van input van verschillende betrokkenen (perspectieven). Een leergeschiedenis heeft een specifieke opmaak: het bestaat uit twee kolommen. De rechterkolom beschrijft alle relevante gebeurtenissen door de ogen van de betrokken personen aangevuld met passages uit bronmateriaal. Deze kolom …

Lees meer

Coachingstraject voor begeleiders van netwerken

Lerend werken in netwerken en communities: een spannend coachingstraject. Doe je mee?  Hoe zorg ik ervoor dat leden van de community zich eigenaar voelen en in actie komen? En niet ik? Wat maakt dat we echt met elkaar leren en innoveren? Onder begeleiding van Marc Coenders en Sibrenne Wagenaar gaan deelnemers op onderzoek uit om meer …

Lees meer

Leidinggeven aan de binnenkant van de school

leernetwerk schoolleiders Start: bij voldoende inschrijvingen Organisaties worden steeds dynamischer. Dat geldt ook voor scholen. Allerlei ontwikkelingen vinden parallel plaats, teams verschillen qua sfeer en werkwijze en de druk om beter te presteren neemt toe. De roep om aandacht voor vorming klinkt steeds luider en de professionele ruimte van de leraar wordt weer groter. En …

Lees meer